Formulier voor Herroeping

LET OP !(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen).

Aan Storia & Botanica bv
Modest Huys-laan 16
9870 Zultedeel / delen u hierbij mee dat ik / wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van het / de

Datum bestelling: *
Datum ontvangst: *
Referentienummer bestelling: *
Referentienummer artikel(s): *
Naam / namen koper(s): *
Adres: *
Land: *
IBAN: *
BIC:
Email: *
Datum: *
ik ben geen robot: *
3 + 6 =


Bevestiging van het ontvangen van uw aanvraag tot herroeping voor uw aankoop