EWO Well Vitalizer

Single cilinder
€ 504.00 incl BTW
Dubbele cilinder
€ 708.00 incl BTW


De bronwater-optimizer helpt de waterkwaliteit te verbeteren door het natuurlijke zelfreinigende vermogen te ondersteunen.

Zo is een geleidelijk herstel van het microbiologische evenwicht mogelijk.

 

EWO-apparaten voor biotopen, bronwateropvangbassins, putten, rioolwaterzuiveringsinstallaties en mest- en mestputten. Eenvoudig te installeren, zonder enige structurele verandering. Het apparaat wordt met een nylon touw van 5 mm vastgemaakt, zodat het ongeveer 20 - 30 cm boven de bodem van de bassins hangt.

Bij drijfmest- en mestputten en rioolwaterzuiveringsinstallaties plaatst u de putvitalisator met behulp van een vlotter in het bovenste derde deel van de te behandelen vloeistof.